Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2022, februari

Publicerad: 16.8.2018

I vägtrafiken dog 25 personer i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 458 i juli. I dessa dog 25 och skadades 589 personer. Antalet döda var 3 fler än i juli 2017 och antalet skadade 53 fler.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 13 med personbil, 1 med paketbil, 1 med moped och 7 med motorcykel. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 21 män och 4 kvinnor.

Under januari–juli var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 383. I olyckorna dog 114 och skadades 3 028 personer. Antalet döda var 17 färre och antalet skadade 29 färre än under motsvarande period år 2017. Av dem som dog färdades 75 med personbil, 2 med paketbil, 3 med moped, 18 med motorcykel och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 8 fotgängare och 3 cyklister. Ytterligare dog 4 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mari Niemi 029 551 3516, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juli 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2018/07/ton_2018_07_2018-08-16_tie_001_sv.html