Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, januari

Statistik över vägtrafikolyckor 2018, augusti

2018
augusti
Offentliggöranden