Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, juni

Publicerad: 20.9.2018

I vägtrafiken dog 21 personer i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 436 i augusti. I dessa dog 21 och skadades 543 personer. Antalet döda var 6 fler än i augusti 2017 och antalet skadade 6 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 8/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 8/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 13 med personbil, 2 med motorcykel och 4 med bus. I vägtrafiken dog 2 cyklister. Av de döda var 14 män och 7 kvinnor.

Under januari–augusti var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 831. I olyckorna dog 139 och skadades 3 581 personer. Antalet döda var 7 färre och antalet skadade 35 färre än under motsvarande period år 2017. Av dem som dog färdades 90 med personbil, 2 med paketbil, 3 med moped, 21 med motorcykel, 1 med lastbil och 4 med bus. I vägtrafiken dog 8 fotgängare och 6 cyklister. Ytterligare dog 4 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mari Niemi 029 551 3516, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. augusti 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2018/08/ton_2018_08_2018-09-20_tie_001_sv.html