Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, juni

Publicerad: 18.10.2018

I vägtrafiken dog 19 personer i september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 389 i september. I dessa dog 19 och skadades 440 personer. Antalet döda var 5 fler än i september 2017 och antalet skadade 73 färre.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 9/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 9/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 7 med personbil, 1 med paketbil och 2 med motorcykel. I vägtrafiken dog 5 fotgängare och 3 cyklister. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 14 män och 5 kvinnor.

Under januari–september var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 235. I olyckorna dog 159 och skadades 4 037 personer. Antalet döda var 1 färre och antalet skadade 108 färre än under motsvarande period år 2017. Av dem som dog färdades 97 med personbil, 3 med paketbil, 3 med moped, 23 med motorcykel, 1 med lastbil och 4 med bus. I vägtrafiken dog 13 fotgängare och 10 cyklister. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mari Niemi 029 551 3516, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. september 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2018/09/ton_2018_09_2018-10-18_tie_001_sv.html