Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2019, augusti

Publicerad: 15.11.2018

I vägtrafiken dog 26 personer i oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 377 i oktober. I dessa dog 26 och skadades 434 personer. Antalet döda var 4 fler än i oktober 2017 och antalet skadade 29 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 10/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 10/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 20 med personbil och 1 med paketbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 3 cyklist. Av de döda var 16 män och 10 kvinnor.

Under januari–oktober var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 616. I olyckorna dog 185 och skadades 4 478 personer. Antalet döda var 3 fler och antalet skadade 141 färre än under motsvarande period år 2017. Av dem som dog färdades 117 med personbil, 4 med paketbil, 3 med moped, 23 med motorcykel, 1 med lastbil och 4 med bus. I vägtrafiken dog 15 fotgängare och 13 cyklister. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mari Niemi 029 551 3516, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 15.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. oktober 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2018/10/ton_2018_10_2018-11-15_tie_001_sv.html