Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, juni

Publicerad: 20.12.2018

I vägtrafiken dog 14 personer i november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 346 i november. I dessa dog 14 och skadades 415 personer. Antalet döda var 5 färre än i november 2017 och antalet skadade 74 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 11/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 11/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 8 med personbil, 2 med paketbil och 1 med motorcykel. I vägtrafiken dog 3 fotgängare. Av de döda var 10 män och 4 kvinnor.

Under januari–november var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 966. I olyckorna dog 200 och skadades 4 897 personer. Antalet döda var det samma som och antalet skadade 220 färre än under motsvarande period år 2017. Av dem som dog färdades 126 med personbil, 6 med paketbil, 3 med moped, 24 med motorcykel, 1 med lastbil och 4 med bus. I vägtrafiken dog 18 fotgängare och 13 cyklister. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mari Niemi 029 551 3516, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. november 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2018/11/ton_2018_11_2018-12-20_tie_001_sv.html