Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 24.1.2019

I vägtrafiken dog 23 personer i december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 313 i december. I dessa dog 23 och skadades 384 personer. Antalet döda var 11 fler än i december 2017 och antalet skadade 32 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 12/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 12/2018. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 17 med personbil och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 3 fotgängare och 1 cyklist. Av de döda var 15 män och 8 kvinnor.

Under januari–december var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 4 281. I olyckorna dog 223 och skadades 5 286 personer. Antalet döda var 11 fler och antalet skadade 284 färre än under motsvarande period år 2017. Av dem som dog färdades 143 med personbil, 6 med paketbil, 3 med moped, 24 med motorcykel, 3 med lastbil och 4 med bus. I vägtrafiken dog 21 fotgängare och 14 cyklister. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mari Niemi 029 551 3516, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (189,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. december 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2018/12/ton_2018_12_2019-01-24_tie_001_sv.html