Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.3.2019

I vägtrafiken dog 14 personer i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 225 i februari. I dessa dog 14 och skadades 305 personer. Antalet döda var 6 fler än i februari 2018 och antalet skadade 4 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 2/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 2/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 12 med personbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 1 cyklist. Av de döda var 6 män och 8 kvinnor.

Under januari–februari var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 517. I olyckorna dog 27 och skadades 690 personer. Antalet döda och skadade var det samma som under motsvarande period år 2018. Av dem som dog färdades 22 med personbil, 1 med paketbil och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 1 fotgängare och 1 cyklist.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mari Niemi 029 551 3516, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (187,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 19.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. februari 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2019/02/ton_2019_02_2019-03-19_tie_001_sv.html