Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 16.5.2019

I vägtrafiken dog 17 personer i april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 278 i april. I dessa dog 17 och skadades 333 personer. Antalet döda var det samma som i april 2018 och antalet skadade 3 fler. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 4/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 4/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 11 med personbil, 1 med moped och 3 med motorcykel. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg. Av de döda var 17 män.

Under januari–april var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 027. I olyckorna dog 57 och skadades 1 341 personer. Antalet döda var det samma som och antalet skadade 3 färre än under motsvarande period år 2018. Av dem som dog färdades 42 med personbil, 3 med paketbil, 1 med moped, 3 med motorcykel och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 3 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mari Niemi 029 551 3516, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (191,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. april 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2019/04/ton_2019_04_2019-05-16_tie_001_sv.html