Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, februari

Publicerad: 18.6.2019

I vägtrafiken dog 18 personer i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 339 i maj. I dessa dog 18 och skadades 407 personer. Antalet döda var 1 färre än i maj 2018 och antalet skadade 134 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 5/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 5/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 9 med personbil, 2 med motorcykel och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 1 fotgängare och 5 cyklist. Av de döda var 14 män och 4 kvinnor.

Under januari–maj var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 368. I olyckorna dog 75 och skadades 1 746 personer. Antalet döda var 1 färre och antalet skadade 139 färre än under motsvarande period år 2018. Av dem som dog färdades 51 med personbil, 3 med paketbil, 1 med moped, 5 med motorcykel och 3 med lastbil. I vägtrafiken dog 4 fotgängare och 6 cyklister. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mari Niemi 029 551 3516, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (192,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. maj 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2019/05/ton_2019_05_2019-06-18_tie_001_sv.html