Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 23.7.2019

I vägtrafiken dog 24 personer i juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 392 i juni. I dessa dog 24 och skadades 504 personer. Antalet döda var 15 fler än i juni 2018 och antalet skadade 36 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 6/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 6/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 12 med personbil, 1 med paketbil, 1 med moped och 5 med motorcykel. I vägtrafiken dog 4 cyklister. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 20 män och 4 kvinnor.

Under januari–juni var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 765. I olyckorna dog 99 och skadades 2 258 personer. Antalet döda var 11 fler och antalet skadade 170 färre än under motsvarande period år 2018. Av dem som dog färdades 63 med personbil, 4 med paketbil, 2 med moped, 10 med motorcykel och 3 med lastbil. I vägtrafiken dog 4 fotgängare och 10 cyklister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mari Niemi 029 551 3516, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (190,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 23.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juni 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2019/06/ton_2019_06_2019-07-23_tie_001_sv.html