Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 19.11.2019

I vägtrafiken dog 14 personer i oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 340 i oktober. I dessa dog 14 och skadades 414 personer. Antalet döda var 12 färre än i oktober 2018 och antalet skadade 20 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 10/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 10/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 11 med personbil och 2 med paketbil. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 10 män och 4 kvinnor.

Under januari–oktober var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 357. I olyckorna dog 182 och skadades 4 225 personer. Antalet döda var 3 färre och antalet skadade 253 färre än under motsvarande period år 2018. Av dem som dog färdades 106 med personbil, 10 med paketbil, 3 med moped, 25 med motorcykel och 3 med lastbil. I vägtrafiken dog 12 fotgängare och 15 cyklister. Ytterligare dog 8 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (191,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. oktober 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2019/10/ton_2019_10_2019-11-19_tie_001_sv.html