Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 19.12.2019

I vägtrafiken dog 8 personer i november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 290 i november. I dessa dog 8 och skadades 341 personer. Antalet döda var 6 färre än i november 2018 och antalet skadade 74 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 11/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 11/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 7 med personbil. I vägtrafiken dog en cyklist. Av de döda var 7 män och en kvinna.

Under januari–november var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 654. I olyckorna dog 194 och skadades 4 565 personer. Antalet döda var 6 färre och antalet skadade 332 färre än under motsvarande period år 2018. Av dem som dog färdades 114 med personbil, 10 med paketbil, 3 med moped, 25 med motorcykel och 3 med lastbil. I vägtrafiken dog 13 fotgängare och 17 cyklister. Ytterligare dog 9 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (192,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. november 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2019/11/ton_2019_11_2019-12-19_tie_001_sv.html