Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 23.1.2020

I vägtrafiken dog 11 personer i december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 303 i december. I dessa dog 11 och skadades 401 personer. Antalet döda var 14 färre än i december 2018 och antalet skadade 19 fler. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 12/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 12/2019. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 7 med personbil. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 8 män och 3 kvinnor.

Under januari–december var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 977. I olyckorna dog 205 och skadades 4 987 personer. Antalet döda var 32 färre och antalet skadade 288 färre än under motsvarande period år 2018. Av dem som dog färdades 121 med personbil, 10 med paketbil, 3 med moped, 25 med motorcykel och 3 med lastbil. I vägtrafiken dog 15 fotgängare och 18 cyklister. Ytterligare dog 10 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (191,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 23.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. december 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2019/12/ton_2019_12_2020-01-23_tie_001_sv.html