Publicerad: 19.1.2021

I vägtrafikolyckor dog 211 personer år 2019

Enligt Statistikcentralens uppgifter för år 2019 inträffade 4 002 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna dog 211 personer och 5 013 skadades. Åtta procent av de skadade, dvs. 390 personer, skadades allvarligt 1) . År 2019 var antalet dödsfall 28 färre och antalet skadade 290 färre än år 2018. Av dem som dog var 78 procent män och av dem som skadades 59 procent.

Döda i vägtrafiken enligt åldersgrupp 1995–2019

Döda i vägtrafiken enligt åldersgrupp 1995–2019

1) Allvarligt skadad är en person som varit inblandad i en vägtrafikolycka och som klassificerats som allvarligt skadad enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine). I klassificeringen efter allvarlighetsgrad har man utöver materialet om vägtrafikolyckor också använt uppgifter i Institutet för hälsa och välfärds vårdanmälningsregister.

Källa: Statistik över vägtrafikolyckor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (113,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2019/ton_2019_2021-01-19_tie_001_sv.html