Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 19.3.2020

I vägtrafiken dog 17 personer i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 226 i februari. I dessa dog 17 och skadades 284 personer. Antalet döda var 3 fler än i februari 2019 och antalet skadade 21 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 2/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 2/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 7 med personbil, 2 med paketbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 5 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 13 män och 4 kvinnor.

Under januari–februari var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 526. I olyckorna dog 34 och skadades 669 personer. Antalet döda var 7 fler och antalet skadade 21 färre än under motsvarande period år 2019. Av dem som dog färdades 17 med personbil, 3 med paketbil, 1 med motorcykel och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 8 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (192,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. februari 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2020/02/ton_2020_02_2020-03-19_tie_001_sv.html