Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, mars

Publicerad: 21.4.2020

I vägtrafiken dog 20 personer i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 231 i mars. I dessa dog 20 och skadades 270 personer. Antalet döda var 6 fler än i mars 2019 och antalet skadade 39 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 3/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 3/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 16 med personbil. I vägtrafiken dog 1 fotgängare och 2 cyklister. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 16 män och 4 kvinnor.

Under januari–mars var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 764. I olyckorna dog 54 och skadades 953 personer. Antalet döda var 14 fler och antalet skadade 54 färre än under motsvarande period år 2019. Av dem som dog färdades 33 med personbil, 3 med paketbil, 1 med motorcykel och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 9 fotgängare och 4 cyklister. Ytterligare dog 3 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (192,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. mars 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2020/03/ton_2020_03_2020-04-21_tie_001_sv.html