Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2022, februari

Publicerad: 16.6.2020

I vägtrafiken dog 13 personer i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 267 i maj. I dessa dog 13 och skadades 306 personer. Antalet döda var 5 färre än i maj 2019 och antalet skadade 101 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 5/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 5/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 7 med personbil, 1 med paketbil, 2 med motorcykel och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 2 cyklister. Av de döda var 8 män och 5 kvinnor.

Under januari–maj var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 231. I olyckorna dog 82 och skadades 1 505 personer. Antalet döda var 7 fler och antalet skadade 241 färre än under motsvarande period år 2019. Av dem som dog färdades 50 med personbil, 4 med paketbil, 3 med motorcykel och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 10 fotgängare och 8 cyklister. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (192,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. maj 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2020/05/ton_2020_05_2020-06-16_tie_001_sv.html