Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Statistik över vägtrafikolyckor 2020, juli

2020
juli
Offentliggöranden