Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 20.8.2020

I vägtrafiken dog 25 personer i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 315 i juli. I dessa dog 25 och skadades 390 personer. Antalet döda var 4 fler än i juli 2019 och antalet skadade 123 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 7/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 16 med personbil och 5 med motorcykel. I vägtrafiken dog 2 fotgängare och 2 cyklister. Av de döda var 21 män och 4 kvinnor.

Under januari–juli var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 1 918. I olyckorna dog 127 och skadades 2 360 personer. Antalet döda var 5 fler och antalet skadade 415 färre än under motsvarande period år 2019. Av dem som dog färdades 77 med personbil, 6 med paketbil, 11 med motorcykel och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 13 fotgängare och 13 cyklister. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (192,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. juli 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2020/07/ton_2020_07_2020-08-20_tie_001_sv.html