Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, januari

Statistik över vägtrafikolyckor 2020, augusti

2020
augusti
Offentliggöranden