Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

Publicerad: 21.1.2021

I vägtrafiken dog 8 personer i december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 243 i december. I dessa dog 8 och skadades 308 personer. Antalet döda var 3 färre än i december 2019 och antalet skadade 93 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 12/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 12/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 5 med personbil, 1 med paketbil och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 1 cyklist. Av de döda var 7 män och en kvinna.

Under januari–december var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 3 584. I olyckorna dog 220 och skadades 4 383 personer. Antalet döda var 15 fler och antalet skadade 604 färre än under motsvarande period år 2019. Av dem som dog färdades 124 med personbil, 10 med paketbil, 2 med moped, 20 med motorcykel och 4 med lastbil. I vägtrafiken dog 22 fotgängare och 30 cyklister. Ytterligare dog 8 andra personer som använde väg.


Källa: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (191,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. december 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2020/12/ton_2020_12_2021-01-21_tie_001_sv.html