Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, juni

Statistik över vägtrafikolyckor 2021, april

2021
april
Offentliggöranden