Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, juli

Statistik över vägtrafikolyckor 2021, maj

2021
maj
Offentliggöranden