Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, augusti

Statistik över vägtrafikolyckor 2021, juli

2021
juli
Offentliggöranden