Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, oktober

Statistik över vägtrafikolyckor 2021, augusti

2021
augusti
Offentliggöranden