Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Utrikeshandel med varor och tjänster 2021, 1:a kvartalet

Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, 1:a kvartalet

2016
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor