Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

2015 2016
1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet
Import Totalt                                               19 000 18 735 18 464 19 789 18 093
  Europa 15 675 15 637 15 448 16 305 14 890
  EU28 13 281 13 703 13 218 14 176 13 083
      Euroområdet 7 806 8 149 7 968 8 377 7 817
        Nederländerna 1 631 1 583 1 466 1 578 1 469
        Tyskland 2 724 2 811 2 851 2 809 2 676
      Övriga EU28
      (exkl.
      euroområdet)
5 475 5 553 5 250 5 800 5 266
        Storbritannien 858 836 722 832 789
        Sverige 2 989 3 113 2 969 3 317 2 958
    Europa utanför EU 2 393 1 934 2 230 2 129 1 807
        Ryssland 1 751 1 245 1 615 1 465 1 177
  Amerika 1 139 1 117 1 077 1 316 1 043
        Förenta Staterna (USA) 766 810 649 917 658
  Afrika 182 298 164 154 140
  Asien 1 582 1 405 1 542 1 563 1 572
        Kina 718 598 710 672 656
  Övriga och okänd 423 279 234 450 448
Export Totalt 18 839 19 766 18 885 19 739 17 815
  Europa 12 851 13 427 13 012 13 854 12 474
  EU28 10 624 11 129 10 626 11 515 10 383
      Euroområdet 6 419 6 896 6 256 6 808 6 301
        Nederländerna 1 027 1 048 998 1 004 971
        Tyskland 1 698 2 169 1 725 1 727 1 760
      Övriga EU28
      (exkl.
      euroområdet)
4 205 4 233 4 370 4 707 4 082
        Storbritannien 1 091 1 037 1 056 1 170 960
        Sverige 2 143 2 207 2 360 2 539 2 175
    Europa utanför EU 2 227 2 298 2 385 2 339 2 091
        Ryssland 1 074 1 083 1 213 1 131 915
  Amerika 2 474 2 250 2 242 2 120 2 060
        Förenta Staterna (USA) 1 547 1 536 1 478 1 390 1 457
  Afrika 438 567 487 485 408
  Asien 2 863 3 280 2 907 3 020 2 687
        Kina 750 917 818 857 828
  Övriga och okänd 212 241 237 260 187

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Ari Knuuti 029 551 3344, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2016/01/tpulk_2016_01_2016-06-15_tau_003_sv.html