Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

  2015 2016
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
Import Totalt 18 835 18 658 20 355 18 220 19 394
  Europa 15 561 15 359 16 578 14 940 16 510
  EU28 13 574 13 068 14 363 13 065 14 212
      Euroområdet 7 981 7 784 8 517 7 714 8 405
         Nederländerna 1 501 1 318 1 482 1 351 1 445
         Tyskland 2 830 2 883 2 930 2 729 2 864
      Övriga EU28
       (exkl.
      euroområdet)
5 593 5 284 5 845 5 352 5 806
         Storbritannien 838 717 836 794 893
         Sverige 3 158 3 016 3 334 2 993 3 249
    Europa utanför EU 1 987 2 291 2 215 1 875 2 299
         Ryssland 1 279 1 648 1 503 1 242 1 586
  Amerika 1 167 1 167 1 417 1 122 1 012
         Förenta Staterna
          (USA)
806 640 906 670 672
  Afrika 281 159 146 141 167
  Asien 1 544 1 720 1 743 1 575 1 447
         Kina 615 740 707 648 585
  Övriga och okänd 280 253 471 442 258
Export Totalt 19 698 18 794 20 043 17 813 19 077
  Europa 13 436 12 927 14 047 12 649 13 273
  EU28 11 074 10 504 11 595 10 539 11 092
      Euroområdet 6 882 6 213 6 920 6 467 6 694
         Nederländerna 1 104 1 051 1 062 1 060 1 047
         Tyskland 2 319 1 894 2 007 1 822 2 327
      Övriga EU28
       (exkl.
      euroområdet)
4 191 4 292 4 675 4 072 4 398
         Storbritannien 1 025 1 050 1 168 989 993
         Sverige 2 176 2 274 2 495 2 122 2 402
    Europa utanför EU 2 362 2 422 2 451 2 110 2 181
         Ryssland 1 086 1 199 1 146 857 803
  Amerika 2 206 2 278 2 139 1 891 2 154
         Förenta Staterna
          (USA)
1 482 1 495 1 381 1 457 1 621
  Afrika 587 480 482 409 486
  Asien 3 250 2 889 3 041 2 685 2 952
         Kina 938 842 852 787 991
  Övriga och okänd 219 220 335 179 211

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Ari Knuuti 029 551 3344, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2016/02/tpulk_2016_02_2016-09-15_tau_003_sv.html