Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.6.2017

Exporten av tjänster var ökande under första kvartalet 2017

Exporten av tjänster ökade med 4 procent under första kvartalet år 2017 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Importen av tjänster ökade med 5 procent. Till ökningen av exporten bidrog turism, transport samt byggande och projektleveranser. Däremot minskade exporten av telekommunikations-, datateknik- och informationstjänster ytterligare. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster.

Import och export av tjänster

Import och export av tjänster

Den sammanlagda exporten av varor och tjänster ökade med 15 procent och importen med 10 procent under första kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Varuexporten enligt betalningsbalansen ökade med 20 procent och varuimporten med 13 procent.

Utrikeshandel med tjänster efter tjänstepost

Den största enskilda posten inom exporten, dvs. telekommunikations-, datateknik- och informationstjänster*, fortsatte att minska. Under första kvartalet år 2017 sjönk den med 3 procent jämfört med första kvartalet 2016. Också exporten av tekniska, handelsrelaterade och övriga affärstjänster minskade under jämförelseperioden.

Transport samt byggande och projektleveranser ökade procentuellt sett mest av exportens tjänsteposter. Transporten ökade med 17 procent, medan byggande och projektleveranser ökade med 16 procent när man jämför de första kvartalen åren 2016 och 2017. Turisminkomsterna från utlandet till Finland ökade med 9 procent.

Importen av telekommunikations-, datateknik- och informationstjänster ökade med 12 procent. Både övriga affärstjänster och turismutgifterna från Finland till utlandet bibehölls på samma nivåer som året innan. Övriga affärstjänster var den största enskilda tjänsteposten i importen med en andel på 31 procent.

Export av tjänster efter tjänstepost

Export av tjänster efter tjänstepost

Utrikeshandel efter region

Något över 68 procent av den totala exporten riktade sig till Europa under första kvartalet år 2017. Nästan hälften av denna export gick till euroområdet. De olika regionernas andelar av totalexporten och -importen av varor och tjänster har i huvudsak varit oförändrade när man jämför första kvartalet år 2017 med motsvarande kvartal året innan.

Europas andel av den totala importen av varor och tjänster var 83 procent under årets första kvartal. Euroområdets andel av detta var omkring 50 procent. Totalimporten från Ryssland ökade under årets första kvartal med 65 procent jämfört med året innan. Rysslands andel av den totala importen ökade därmed med omkring tre procentenheter under jämförelseperioden. Importen av tjänster från Storbritannien steg med 14 procent från året innan, medan varuimporten från Storbritannien för sin del sjönk med 6 procent. Storbritanniens andel av tjänsteexporten eller varuimporten ändrades dock inte.

Exporten av varor och tjänster efter region enligt betalningsbalansen

Exporten av varor och tjänster efter region enligt betalningsbalansen

Statistik över utrikeshandel

Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster är en del av betalningsbalansen . Statistiken omfattar specificeringar av varor och tjänster på en mer detaljerad nivå. Anvisningarna och rekommendationerna i betalningsbalansmanualen (BPM6), som används inom betalningsbalansen, överensstämmer med nationalräkenskapssystemet (ENS 2010). Nationalräkenskaperna publiceras på kvartals - och årsnivå . Uppgifter om gränsöverskridande varuhandel publiceras av Tullen . Varuhandeln som publiceras av Tullen används som källmaterial för statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster. I statistiken görs avräkningar och tillägg som beror på definitionerna för att komma fram till varuhandeln enligt betalningsbalansen.

Tullens statistiktjänst, tilastot@tulli.fi, 029 552 335.


Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (260,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 21.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 1:a kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2017/01/tpulk_2017_01_2017-06-21_tie_001_sv.html