Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

  2016 2017
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 19 883 19 404 21 415 20 548 21 399
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 13 269 12 883 14 149 14 144 14 678
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 13 892 13 394 14 651 15 167 15 368
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -153 -81 1 -488 -138
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -839 -806 -886 -914 -931
1.1.4 Övriga skillnader 370 376 384 380 379
1.2 Tjänster totalt 6 614 6 520 7 266 6 404 6 720
1.2.1 Bearbetningstjänster 268 248 281 264 259
1.2.2 Transport 1 216 1 222 1 286 1 218 1 279
1.2.3 Resor 1 152 1 266 1 292 1 012 1 250
1.2.4 Byggande och projektleveranser 483 475 558 439 415
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 389 318 374 314 258
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 241 164 209 211 271
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 725 634 847 800 758
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 950 2 003 2 222 1 943 2 028
1.2.8.1 Forskning och utveckling 402 443 423 430 458
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 528 579 571 509 491
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 1 020 981 1 228 1 004 1 078
1.2.9 Övriga tjänster 189 192 198 204 201

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2017/02/tpulk_2017_02_2017-09-22_tau_002_sv.html