Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

  2016 2017
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
Import Totalt 19 883 19 404 21 415 20 548 21 399
..Europa 17 089 16 284 17 888 17 060 18 254
..EU28 14 626 13 910 15 078 14 213 15 441
......Euroområdet 8 648 8 253 8 905 8 529 9 431
........Nederländerna 1 425 1 433 1 628 1 640 1 576
........Tyskland 2 798 2 718 2 931 2 810 3 020
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 5 978 5 657 6 173 5 684 6 009
........Storbritannien 1 000 828 944 862 926
........Sverige 3 230 3 161 3 487 3 264 3 296
....Europa utanför EU 2 463 2 375 2 810 2 847 2 813
........Ryssland 1 555 1 553 1 880 1 932 1 835
..Amerika 1 038 1 154 1 403 1 238 1 157
........Förenta Staterna (USA) 750 744 940 843 795
..Afrika 183 151 176 180 148
..Asien 1 503 1 731 1 847 1 993 1 757
........Kina 611 766 649 694 657
..Övriga och okänd 69 84 102 76 83
Export Totalt 19 464 18 881 20 396 20 633 21 697
..Europa 13 312 12 790 13 786 14 129 14 725
..EU28 10 897 10 323 11 224 11 670 12 293
......Euroområdet 6 421 5 828 6 573 6 958 7 570
........Nederländerna 948 1 003 1 272 1 351 1 226
........Tyskland 1 961 1 432 1 709 1 578 2 363
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 4 475 4 495 4 651 4 712 4 723
........Storbritannien 918 988 960 1 006 1 060
........Sverige 2 412 2 487 2 556 2 505 2 553
....Europa utanför EU 2 415 2 467 2 562 2 460 2 432
........Ryssland 893 1 016 1 099 1 042 1 018
..Amerika 2 321 2 362 2 660 2 389 2 878
........Förenta Staterna (USA) 1 790 1 924 1 937 1 692 2 036
..Afrika 486 427 500 401 401
..Asien 3 097 3 049 3 187 3 439 3 411
........Kina 964 920 1 004 1 143 1 058
..Övriga och okänd 248 254 264 275 282

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2017/02/tpulk_2017_02_2017-09-22_tau_003_sv.html