Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.9.2017

Exporten av tjänster ökade fortfarande under årets andra kvartal

Exporten av tjänster ökade med nio procent under andra kvartalet år 2017 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Importen av tjänster ökade med två procent. Exporten ökade inom alla tjänsteposter, förutom inom finansiella tjänster och försäkringstjänster. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster.

Import och export av tjänster

Import och export av tjänster

Den sammanlagda exporten av varor och tjänster ökade med 11 procent och importen med åtta procent under andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Varuexporten enligt betalningsbalansen ökade med 13 procent och varuimporten med 11 procent.

Utrikeshandel med tjänster efter tjänstepost

Mätt i euro bidrog posterna avgifter för användning av immateriella rättigheter ej hänförliga till någon annan kategori, och transport samt övriga affärstjänster mest till ökningen av exporten av tjänster under andra kvartalet år 2017. Avgifter för användning av immateriella rättigheter ej hänförliga till någon annan kategori ökade med nästan 30 procent.

Också den största enskilda posten inom exporten, tele-, data- och informationstjänster (ICT-tjänster), vände uppåt. Den ökade med två procent under andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period året innan. Finansiella tjänster och försäkringstjänster var den enda exportposten som minskade. Exporten av finansiella tjänster och försäkringstjänster minskade med 13 procent.

Den största enskilda tjänsteposten inom importen var övriga affärstjänster med en andel på 30 procent. Importen av övriga affärstjänster ökade med fyra procent jämfört med motsvarande kvartal år 2016. Importen av tele-, data- och informationstjänster ökade med fem procent. Resekostnaderna från Finland till utlandet ökade med nio procent.

Export av tjänster efter tjänstepost

Export av tjänster efter tjänstepost

Utrikeshandel efter region

Av totalexporten av varor och tjänster gick 68 procent till Europa under andra kvartalet år 2017. Något över hälften av denna export gick till euroområdet. De olika regionernas andelar av totalexporten och -importen har i huvudsak varit oförändrade när man jämför andra kvartalet år 2017 med motsvarande kvartal året innan.

Europas andel av den totala importen av varor och tjänster var 85 procent under årets andra kvartal. Euroområdets andel av detta var 52 procent. Exporten av tjänster till Ryssland gick upp med 28 procent och importen av tjänster med 27 procent. Tjänsteexporten till Storbritannien ökade med sju procent från året innan medan tjänsteimporten minskade med sju procent. Storbritanniens eller Rysslands andel av tjänsteexporten eller -importen ändrades dock inte nämnvärt.

Exporten av varor och tjänster efter region enligt betalningsbalansen

Exporten av varor och tjänster efter region enligt betalningsbalansen

Statistik över utrikeshandeln

Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster är en del av betalningsbalansen . Statistiken omfattar specificeringar av varor och tjänster på en mer detaljerad nivå. Anvisningarna och rekommendationerna i betalningsbalansmanualen (BPM6), som används inom betalningsbalansen, överensstämmer med nationalräkenskapssystemet (ENS 2010). Nationalräkenskaperna publiceras på kvartals - och årsnivå . Uppgifter om gränsöverskridande varuhandel publiceras av Tullen . Varuhandeln som publiceras av Tullen används som källmaterial för statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster. I statistiken görs avräkningar och tillägg som beror på definitionerna för att komma fram till varuhandeln enligt betalningsbalansen.

Tullens statistiktjänst, tilastot@tulli.fi, 029 552 335.


Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (258,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 22.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2017/02/tpulk_2017_02_2017-09-22_tie_001_sv.html