Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2016 2017
3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 18 881 20 396 20 856 21 645 20 687
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 13 065 13 907 14 666 15 322 14 405
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 12 476 13 601 14 462 15 276 14 344
1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel 589 306 204 46 61
1.2 Tjänster totalt 5 816 6 489 6 190 6 323 6 282
1.2.1 Bearbetningstjänster 282 342 314 340 368
1.2.2 Transport 874 842 813 931 1 051
1.2.3 Reseutgifter 775 550 666 561 826
1.2.4 Byggande och projektleveranser 535 693 549 659 558
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 109 101 92 95 92
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 679 698 659 642 644
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 1 409 1 890 1 805 1 757 1 597
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 035 1 239 1 164 1 170 1 033
1.2.8.1 Forskning och utveckling 135 146 137 150 124
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 294 404 371 346 328
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 606 690 657 675 580
1.2.9 Övriga tjänster 120 134 127 168 112

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2017/03/tpulk_2017_03_2017-12-21_tau_001_sv.html