Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2017

Ökningen av exporten av tjänster fortsatte under årets tredje kvartal

Exporten av tjänster ökade med 8 procent under tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Exporten av tjänster ökade i synnerhet på grund av tele-, data- och informationstjänster, transport samt bearbetningstjänster. Importen av tjänster å sin sida var på samma nivå som år 2016. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster, som är en del av betalningsbalansen.

Import och export av tjänster

Import och export av tjänster

Den sammanlagda exporten av varor och tjänster ökade med 10 procent och importen med 4 procent under tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Varuexporten enligt betalningsbalansen ökade med 10 procent och varuimporten med 7 procent.

Ökningen av varuhandeln enligt betalningsbalansen är omkring 4,5 procentenheter mindre än ökningen av varuhandeln enligt Tullen, både inom export och import. Detta beror på att materialet enligt Tullen omfattar varuflöden där ägandet inte ändrar, medan varuhandeln enligt betalningsbalansen baserar sig på förändringar av ägandet. Förutom ändringar som görs i Tullens material omfattar varuhandeln enligt betalningsbalansen köp och försäljning från utlandet till utlandet.

Utrikeshandel med tjänster efter tjänstepost

Under tredje kvartalet 2017 ökade exporten av tjänster mest på grund av tele-, data- och informationstjänster (ICT-tjänster), transport samt bearbetningstjänster. Den största tjänsteposten inom exporten, tele-, data- och informationstjänster, ökade med 13 procent. Mätt i euro var ökningen 188 miljoner euro. Exporten av transport ökade med 20 procent och exporten av bearbetningstjänster med 30 procent. Transportens ökning räknat i euro var 177 miljoner euro, medan exporten av bearbetningstjänster ökade med 86 miljoner euro.

Export av tjänster efter tjänstepost

Export av tjänster efter tjänstepost

Tjänsteimportens nivå var oförändrad, men i enskilda tjänsteposter skedde ändå förändringar. Yrkes- och ledningskonsulttjänster, som ingår i den största tjänsteposten inom import, övriga affärstjänster, minskade med omkring 160 miljoner euro. Förändringen på 27 procent i denna post förklarar nedgången på 6 procent inom övriga affärstjänster.

Också importen av finansiella tjänster och försäkringstjänster minskade med 22 procent. Turismutgifterna från Finland till utlandet ökade med något över 100 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning på 8 procent.

Utrikeshandel efter region

Av totalexporten av varor och tjänster gick 68 procent till Europa under tredje kvartalet år 2017. Nästan hälften av denna export gick till euroområdet, vars andel av exporten till Europa sålunda ökade med tre procentenheter. Europas andel av den totala importen av varor och tjänster var 85 procent under tredje kvartalet år 2017. Euroområdets andel av totalimporten från Europa var 51 procent.

Exporten av tjänster till Tyskland gick upp med 32 procent, till Ryssland med 31 procent och till Förenta staterna med 13 procent. Tjänsteimporten från Kina sjönk i sin tur med 38 procent och från Förenta staterna med 18 procent.

Exporten av varor och tjänster efter region enligt betalningsbalansen

Exporten av varor och tjänster efter region enligt betalningsbalansen

Statistik över utrikeshandeln

Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster är en del av betalningsbalansen . Statistiken omfattar specificeringar av varor och tjänster på en mer detaljerad nivå. Anvisningarna och rekommendationerna i betalningsbalansmanualen (BPM6), som används inom betalningsbalansen, överensstämmer med nationalräkenskapssystemet (ENS 2010). Nationalräkenskaperna publiceras på kvartals - och årsnivå . Uppgifter om gränsöverskridande varuhandel publiceras av Tullen . Varuhandeln som publiceras av Tullen används som källmaterial för statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster. I statistiken görs avräkningar och tillägg som beror på definitionerna för att komma fram till varuhandeln enligt betalningsbalansen.

Tullens statistiktjänst, tilastot@tulli.fi, 029 552 335.


Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (261,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 21.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2017/03/tpulk_2017_03_2017-12-21_tie_001_sv.html