Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2016 2017
4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 20 586 20 933 21 500 20 990 22 830
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 13 996 14 679 15 243 14 678 15 380
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 13 601 14 459 15 302 14 491 15 301
1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel 395 219 -59 187 79
1.2 Tjänster totalt 6 590 6 254 6 257 6 312 7 449
1.2.1 Bearbetningstjänster 340 312 338 350 428
1.2.2 Transport 843 816 944 1 060 918
1.2.3 Resor 550 666 561 829 584
1.2.4 Byggande och projektleveranser 723 549 512 539 693
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 101 92 92 87 115
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 753 711 682 686 951
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 1 902 1 792 1 754 1 589 1 876
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 245 1 162 1 207 1 055 1 737
1.2.8.1 Forskning och utveckling 146 142 152 124 498
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 403 376 384 354 459
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 696 644 671 577 780
1.2.9 Övriga tjänster 133 154 166 116 147

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2017/04/tpulk_2017_04_2018-03-15_tau_001_sv.html