Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

  2016 2017
4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 21 408 20 636 21 457 20 719 22 414
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 14 113 14 162 14 560 14 099 14 962
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 14 651 15 243 15 508 15 240 16 060
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -34 -544 -388 -611 -532
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -886 -918 -939 -918 -965
1.1.4 Övriga skillnader 383 381 380 388 399
1.2 Tjänster totalt 7 295 6 473 6 897 6 620 7 452
1.2.1 Bearbetningstjänster 291 263 257 297 341
1.2.2 Transport 1 286 1 236 1 312 1 313 1 396
1.2.3 Resor 1 292 1 012 1 250 1 378 1 303
1.2.4 Byggande och projektleveranser 557 448 414 422 507
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 374 266 269 249 253
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 209 229 263 190 302
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 857 818 767 664 864
1.2.8 Övriga affärstjänster 2 231 1 997 2 161 1 927 2 280
1.2.8.1 Forskning och utveckling 423 429 464 421 465
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 573 501 533 427 627
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 1 235 1 067 1 165 1 079 1 188
1.2.9 Övriga tjänster 197 204 203 180 207

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2017/04/tpulk_2017_04_2018-03-15_tau_002_sv.html