Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

  2016 2017
4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet
Import Totalt 21 408 20 636 21 457 20 719 22 414
..Europa 16 502 15 834 16 983 16 307 17 382
..EU28 13 547 12 841 14 026 13 309 14 402
......Euroområdet 8 224 7 849 8 688 7 954 8 604
........Nederländerna 1 248 1 227 1 180 1 128 1 251
........Tyskland 2 644 2 548 2 598 2 494 2 800
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 5 324 4 992 5 338 5 355 5 799
........Storbritannien 943 904 969 926 1 000
........Sverige 2 667 2 558 2 603 2 663 2 917
....Europa utanför EU 2 955 2 993 2 957 2 998 2 980
........Ryssland 1 879 1 932 1 836 1 707 1 846
..Amerika 1 695 1 529 1 438 1 269 1 599
........Förenta Staterna (USA) 1 131 1 021 970 818 1 004
..Afrika 196 206 173 166 237
..Asien 2 887 2 965 2 758 2 885 3 072
........Kina 1 262 1 220 1 195 1 316 1 319
..Övriga och okänd 127 102 105 93 124
Export Totalt 20 586 20 933 21 500 20 990 22 830
..Europa 13 807 14 259 14 720 14 180 15 472
..EU28 11 268 11 793 12 192 11 486 12 397
......Euroområdet 6 596 7 034 7 405 6 888 7 291
........Nederländerna 1 271 1 342 1 233 1 260 1 211
........Tyskland 1 710 1 657 2 127 1 794 1 909
......Övriga EU28 (exkl. euroområdet) 4 671 4 759 4 787 4 598 5 107
........Storbritannien 962 1 019 1 022 1 043 1 201
........Sverige 2 566 2 528 2 621 2 424 2 706
....Europa utanför EU 2 539 2 467 2 528 2 694 3 075
........Ryssland 1 104 1 033 1 120 1 263 1 268
..Amerika 2 729 2 518 2 659 2 353 2 466
........Förenta Staterna (USA) 1 857 1 810 1 972 1 736 1 846
..Afrika 493 425 428 513 676
..Asien 3 293 3 451 3 412 3 635 3 847
........Kina 1 030 1 132 1 090 990 1 038
..Övriga och okänd 264 280 282 310 369

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2017/04/tpulk_2017_04_2018-03-15_tau_003_sv.html