Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2017 2018
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 21 192 22 874 21 872 22 709 21 908
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 14 797 15 397 15 410 16 275 15 191
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 14 526 15 415 15 500 16 474 15 191
1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel 271 -18 -90 -198 0
1.2 Tjänster totalt 6 395 7 477 6 462 6 434 6 716
1.2.1 Bearbetningstjänster 371 428 397 414 381
1.2.2 Transport 1 057 910 906 1 009 1 186
1.2.3 Resor 947 661 806 622 928
1.2.4 Byggande och projektleveranser 538 700 565 531 479
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 85 114 86 89 83
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 679 945 640 696 691
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 1 575 1 854 1 652 1 594 1 562
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 020 1 709 1 259 1 321 1 270
1.2.8.1 Forskning och utveckling 107 517 157 170 128
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 349 449 435 485 495
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 564 743 666 666 647
1.2.9 Övriga tjänster 123 155 151 157 136

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2018/03/tpulk_2018_03_2018-12-14_tau_001_sv.html