Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

  2017 2018
3:e
kvartalet
4:e
kvartalet
1:a
kvartalet
2:a
kvartalet
3:e
kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 20 979 22 502 21 829 22 599 22 648
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 14 303 15 087 15 044 15 148 15 423
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 15 378 16 213 16 274 16 483 16 337
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -584 -596 -672 -802 -396
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -927 -974 -982 -994 -989
1.1.4 Övriga skillnader 437 444 423 461 471
1.2 Tjänster totalt 6 676 7 415 6 786 7 451 7 225
1.2.1 Bearbetningstjänster 314 358 344 354 342
1.2.2 Transport 1 356 1 399 1 380 1 474 1 486
1.2.3 Resor 1 378 1 303 1 063 1 383 1 404
1.2.4 Byggande och projektleveranser 428 505 392 424 370
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 247 251 226 222 219
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 177 278 273 225 202
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 685 858 856 879 819
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 897 2 254 2 046 2 283 2 183
1.2.8.1 Forskning och utveckling 422 462 462 392 387
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 439 601 490 640 561
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 1 037 1 192 1 094 1 252 1 234
1.2.9 Övriga tjänster 193 208 205 208 201

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2018/03/tpulk_2018_03_2018-12-14_tau_002_sv.html