Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

  2020 2021
1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet
Import Totalt 22 953 19 483 20 501 21 645 21 471
..Europa 17 798 14 956 15 647 16 777 16 659
..EU27 (2020) 13 913 12 157 12 373 13 400 13 033
......Euroområdet 9 111 7 747 7 895 8 372 8 187
........Nederländerna 1 367 1 191 1 155 1 278 1 337
........Tyskland 2 780 2 421 2 546 2 672 2 585
......Övriga EU27 (2020 exkl. euroområdet) 4 802 4 410 4 477 5 028 4 846
........Sverige 2 849 2 539 2 580 2 917 2 836
....Europa utanför EU 3 884 2 800 3 274 3 377 3 626
........Storbritannien 1 023 825 879 919 800
........Ryssland 1 758 1 096 1 467 1 428 1 871
..Amerika 1 715 1 473 1 327 1 459 1 434
........Förenta Staterna (USA) 1 225 1 109 1 012 1 096 1 093
..Afrika 156 125 159 118 146
..Asien 3 150 2 838 3 256 3 166 3 123
........Kina 1 408 1 543 1 676 1 659 1 574
..Övriga och okänd 135 91 111 126 109
Export Totalt 21 595 19 626 19 775 24 508 20 736
..Europa 14 814 13 103 13 482 15 201 14 223
..EU27 (2020) 11 203 10 062 10 334 11 766 11 057
......Euroområdet 7 309 6 357 6 640 7 525 7 021
........Nederländerna 1 339 1 112 1 114 1 186 1 213
........Tyskland 1 899 1 671 1 839 2 010 1 818
......Övriga EU27 (2020 exkl. euroområdet) 3 893 3 705 3 694 4 240 4 036
........Sverige 2 631 2 525 2 520 2 959 2 743
....Europa utanför EU 3 611 3 041 3 148 3 435 3 166
........Storbritannien 1 076 745 885 1 057 874
........Ryssland 1 059 828 891 1 038 929
..Amerika 2 723 2 560 2 563 5 179 2 723
........Förenta Staterna (USA) 1 974 1 724 1 805 4 342 1 956
..Afrika 408 458 425 552 430
..Asien 3 303 3 179 2 980 3 255 3 064
........Kina 1 023 1 123 934 1 208 1 110
..Övriga och okänd 347 325 324 321 296

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Kasperi Lavikainen 029 551 3674, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 18.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2021/01/tpulk_2021_01_2021-06-18_tau_003_sv.html