Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

2020 2021
3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 19 768 24 498 20 870 23 047 24 802
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 14 138 16 755 15 295 16 855 18 096
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 13 781 16 206 15 067 16 353 17 243
1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel 356 549 229 502 853
1.2 Tjänster totalt 5 631 7 743 5 575 6 192 6 706
1.2.1 Bearbetningstjänster 389 513 395 397 356
1.2.2 Transport 583 591 550 638 740
1.2.3 Resor 199 125 83 96 297
1.2.4 Byggande 25 34 21 16 9
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 89 99 98 100 103
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 620 747 623 731 677
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 2 446 3 912 2 457 2 666 3 131
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 137 1 564 1 232 1 402 1 263
1.2.8.1 Forskning och utveckling 159 207 185 189 185
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 292 461 380 405 350
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 687 896 667 809 729
1.2.9 Övriga tjänster 143 158 117 143 130

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2021/03/tpulk_2021_03_2021-12-17_tau_001_sv.html