Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Transitotilaston tuotanto Tilastokeskuksessa päättyy

Transitotilaston tuotanto Tilastokeskuksessa päättyy. Jatkossa tietoja transitoliikenteestä antavat meriliikenteen osalta Merenkulkulaitos, rautatieliikenteen osalta VR sekä tieliikenteen osalta Tulli.


Päivitetty 15.2.2006

Viittausohje:

Tilasto: Transitotilasto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tran/tran_2006-02-15_uut_001.html