Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit on uudistettu

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit on uudistettu. Indeksien painorakenteet on korjattu vastaamaan vuoden 2010 kustannusrakennetta ja samalla niiden perusvuosiksi on muutettu 2010. Perusvuosien 2005=100 ja 1995=100 kokonaisindeksejä jatketaan ketjuttamalla. Indeksien, joiden perusvuosi on 2000=100, laatiminen on lopetettu.

 


Päivitetty 18.4.2012

Viittausohje:

Tilasto: Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tslhi/tslhi_2012-04-18_uut_001.html