Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Maatalousyrittäjien työtapaturmat Suomessa vuonna 2002

Vuonna 2002 maatalousyrittäjille sattui kaiken kaikkiaan 5 935 vähintään kolmen päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Työtapaturmien määrä aleni vuodesta 2001, jolloin työtapaturman uhriksi joutui 6 272 maatalousyrittäjää. Kolme neljästä maatalousyrittäjien työtapaturmasta sattui miehille. Luvut sisältävät nk. asetuksen vammoina korvatut työtapaturmat, joiden osuus maatalousyrittäjien työtapaturmista oli vuonna 2002 noin 4,5 prosenttia.

Vuonna 2003 menehtyi 5 maatalousyrittäjää työtapaturman uhrina. Vuonna 2002 työtapaturmissa kuoli 8 maatalousyrittäjää. Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien työtapaturmasuhde aleni: vuonna 2003 sattui 5,3 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa 100 000 vakuutettua maatalousyrittäjää kohden, kun vastaava luku vuonna 2002 oli 8,1.

Taulukko 1. Maatalousyrittäjien työtapaturmat sukupuolen mukaan vuonna 2002.

Työtapaturmat
  N % per 1 000 maatalousyrittäjää Työkuolemia
Miehet 4 459 75,1 69,2 8
Naiset 1 476 24,9 39,9 -
Yhteensä 5 935* 100 58,3 8
*Luku sisältää asetuksen vammoina korvatut työtapaturmat.

Myös työtapaturmariski aleni vuosina 2001 - 2002. Vuonna 2002 sattui 58,3 työtapaturmaa tuhatta vakuutettua maatalousyrittäjää kohden, kun vuonna 2001 suhdeluku oli 59,3. Maatalousyrittäjien riski joutua työtapaturman uhriksi on alentunut 1990-luvun alusta lähtien tasaisesti muutamaa poikkeusvuotta lukuun ottamatta (kuvio 1). Aikasarja on laskettu vähintään kolmen päivän poissaoloon johtaneiden työtapaturmista. Mukaan on laskettu myös asetuksen vammoina korvatut työtapaturmat.

Vuonna 1993 työtapaturmia sattui 68,8 tuhatta vakuutettua maatalousyrittäjää kohden tapaturmasuhdeluvun ollessa 58,3 vuonna 2002. Kuolemaan johtaneissa työtapaturmissa työtapaturmariski on vaihdellut vuosittain huomattavasti. Vuodesta 2000 suuntaus on ollut myönteinen.

Miesten tapaturmariski on selvästi korkeampi kuin naisilla: miehille sattui 69,2 ja naisille 39,9 työtapaturmaa tuhatta maatalousyrittäjää kohden (taulukko 3). Maatalousyrittäjämiesten korkeampaa työtapaturmariskiä selittää osin se, että miehet tekevät perinteisesti maataloudessa sellaisia töitä, joissa sattuu paljon tapaturmia. Tällaisia töitä ovat mm. rakennustyöt sekä koneiden ja laitteiden käyttöön sekä huoltoon liittyvät tehtävät.

Kuvio1. Maatalousyrittäjien tapaturmasuhteet vuosina 1993-2002

kuva

Maatalousyrittäjien työtapaturmasuhdeluvut löydät Excel-tiedostona kohdasta "Taulukot".


Päivitetty 20.9.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2002, Maatalousyrittäjien työtapaturmat Suomessa vuonna 2002 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2002/ttap_2002_2004-09-20_kat_002.html