Publicerad: 18.4.2008

Arbetsolycksfall i Finland år 2005

År 2005 betalade försäkringsbolagen ut ersättning till totalt 111 129 löntagare som råkat ut för olycksfall på arbetsplatsen. Av olycksfallen ledde 54 352 till minst fyra dagars arbetsoförmåga och 51 till döden. Jämfört med året innan ökade antalet arbetsolycksfall som det betalats ut ersättning för betydligt, eftersom löntagarna råkade då ut för sammanlagt 96 442 arbetsolycksfall av vilka 51 143 fall ledde till minst 4 dagars arbetsoförmåga. Också olycksfall i arbetet som ledde till döden ökade eftersom 43 löntagare avled till följd av arbetsolycksfall år 2004.

Ökningen av antalet arbetsolycksfall beror i huvudsak på systemet med fullkostnadsansvar inom sjukvården, som togs i bruk i början av år 2005. Enligt systemet ska vårdinrättningar alltid rapportera arbetsolycksfall till försäkringsbolagen. Lagändringen har ökat antalet lindriga arbetsolycksfall, som lett till mindre än 4 dagars arbetsoförmåga. Tidigare rapporterades inte alla sådana arbetsolycksfall till försäkringsbolagen. På grund av ändringen är uppgifterna för tidigare år inte helt jämförbara med totaluppgifterna för år 2005. Den inverkan som ändringen haft på arbetsolycksfall som lett till minst fyra dagars arbetsoförmåga är däremot mindre.

I Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet har man gått över till att använda samma definition av arbetsolycka som EU:s statistikbyrå Eurostat använder i statistiken över olycksfall i arbetet (ESAW). Enligt definitionen innehåller statistiken uppgifter om arbetsolycksfall som lett till ”minst fyra dagars arbetsoförmåga”. De flesta uppgifterna i denna översikt presenteras enligt denna avgränsning. Tidsserierna har korrigerats bakåt för att motsvara definitionen.

År 2005 miste totalt 99 personer livet på arbetsplatsen eller på resan till eller från arbetet. Av dessa var 51 arbetsolycksfall som drabbade löntagare, nio gällde lantbruksföretagare och fem övriga företagare. Dessutom inträffade totalt 34 olycksfall som ledde till döden under arbetsfärden. 31 av dem drabbade löntagare.


Källa: Arbetsolycksfall 2005, Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Miettinen 09–1734 2963

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 18.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/2005/ttap_2005_2008-04-18_tie_001_sv.html