Julkaistu: 26.11.2008

Työtapaturmat Suomessa vuonna 2006

Vuoden 2006 aikana Suomessa sattui yhteensä hieman yli 146 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 134 000 ja yrittäjille (mukaan lukien maatalousyrittäjät) noin 11 800 (taulukko 1). Työpaikoilla tai työliikenteessä sattui suurin osa kaikista työtapaturmista eli hieman yli 127 300 tapausta, kun vastaavasti noin 18 800 työtapaturmaa sattui työmatkoilla. Näissä lukumäärissä ovat mukana myös sellaiset lievät työtapaturmatapaukset, joista aiheutui alle neljän päivän työkyvyttömyys, ja joista vakuutusyhtiöt maksoivat ainoastaan sairaskulujen korvauksia.

Työtapaturmien määrä kasvoi nyt toisena vuonna peräkkäin. Vuonna 2005 sattui hieman yli 141 000 työtapaturmaa, vuonna 2004 vastaava luku oli hieman alle 121 000. Pääasiassa työtapaturmien määrän kasvu johtuu vuoden 2005 alussa käyttöön otetusta sairaanhoidon täyskustannusvastuujärjestelmästä (täky), jonka myötä hoitolaitosten täytyy tehdä aina ilmoitus vakuutusyhtiöön työtapaturmapotilaan hoidosta. Lakimuutos on lisännyt etenkin lievien, alle 4 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden työtapaturmien määrää, joista osa jäi aiemmin ilmoittamatta vakuutusyhtiöön. Muutoksesta johtuen aiempien vuosien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia vuosien 2005-2006 kokonaistietojen kanssa. Uudistuksen vaikutus palkansaajien vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneisiin työpaikkatapaturmiin on sen sijaan vähäisempi.

Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa siirryttiin referenssivuodesta 2005 alkaen käyttämään EU:n tilastoviraston Eurostatin työtapaturmatilastossa (ESAW) käyttämää työtapaturman määritelmää. Määritelmän mukaan tilasto sisältää tiedot työtapaturmista, jotka ovat johtaneet ”vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen”. Pääosa tämän verkkojulkaisun tiedoista on esitetty tätä rajausta käyttäen. Aikasarjat on korjattu taaksepäin määritelmän mukaisiksi.

Vuonna 2006 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 71 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 47, maatalousyrittäjien viisi ja muiden yrittäjien kaksi. Tämän lisäksi työmatkalla sattui yhteensä 17 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista palkansaajille 16 ja muille yrittäjille 1. Työkuolemien määrä laski edellisvuodesta selvästi, sillä vuonna 2005 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 99 henkilöä.

Kaikista kuolemaan johtaneen työtapaturman uhreista 63 oli palkansaajia, 5 maatalousyrittäjiä ja 3 muita yrittäjiä.

Taulukko 1. Palkansaajien, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2006

  Yhteensä Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat
Yhteensä 146 157 127 324 18 833
Alle 4 päivää 73 018 63 808 9 210
Väh 4 päivää 73 068 63 462 9 606
Työkuolemia 71 54 17
       
Palkansaajat 134 333 115 936 18 397
Alle 4 päivää 69 685 60 636 9 049
Väh 4 päivää 64 585 55 253 9332
Työkuolemia 63 47 16
       
Yrittäjät 5 858 5 422 436
Alle 4 päivää 2 391 2 230 161
Väh 4 päivää 3 464 3 190 274
Työkuolemia 3 2 1
       
Maatalousyrittäjät 5 966 5 966
Alle 4 päivää 942 942
Väh 4 päivää 5 019 5 019
Työkuolemia 5 5

Lähde: Työtapaturmat 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 09–1734 2963, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (565,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2006/ttap_2006_2008-11-26_tie_001_fi.html