Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 27.11.2013

Työtapaturmia 142 000 Suomessa vuonna 2011

Vuoden 2011 aikana Suomessa sattui yhteensä runsaat 142 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 131 000 ja yrittäjille (mukaan lukien maatalousyrittäjät) noin 11 400. Suurin osa kaikista työtapaturmista eli runsaat 119 000 tapausta sattui työpaikoilla tai työliikenteessä, kun vastaavasti hieman yli 23 000 työtapaturmaa sattui työmatkoilla. Näissä lukumäärissä ovat mukana myös sellaiset lievät työtapaturmatapaukset, joista aiheutui alle neljän päivän työkyvyttömyys, ja joista vakuutusyhtiöt maksoivat ainoastaan sairaskulujen korvauksia.

Palkansaajien, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2011

  Yhteensä Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat
Yhteensä 142 494 119 083 23 411
Alle 4 päivää 79 014 66 148 12 866
Väh. 4 päivää 63 425 52 902 10 523
Työkuolemia 55 33 22
Palkansaajat 131 138 108 339 22 799
Alle 4 päivää 75 292 62 692 12 600
Väh. 4 päivää 55 799 45 621 10 178
Työkuolemia 47 26 21
Yrittäjät 6 841 6 229 612
Alle 4 päivää 3 072 2 806 266
Väh. 4 päivää 3 765 3 420 345
Työkuolemia 4 3 1
Maatalousyrittäjät 4 515 4 515
Alle 4 päivää 650 650
Väh. 4 päivää 3 861 3 861
Työkuolemia 4 4

Työtapaturmien määrä kasvoi hieman vuonna 2011. Vuonna 2010 sattui 135 000 työtapaturmaa, vuonna 2009 vastaava luku oli lähes 128 000. Työtapaturmien määrät ovat kasvaneet vuodesta 2005 lähtien palkansaajien osalta vuoteen 2008 asti, mutta vuonna 2009 työtapaturmien kokonaismäärä väheni noin kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Vuonna 2009 Suomea koetellut taantuma ja tehdyn työn määrässä tapahtuneet muutokset selittävät suurimmalta osin muutoksen. Vuotta 2005 edeltäneen ja sen jälkeisen aikasarjan tarkka vertailu kokonaismäärien suhteen (ml. alle neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneet tapaukset) osalta ei ole kuitenkaan mielekästä vuonna 2005 voimaantulleen ns. täyskustannus -uudistuksen vuoksi.

Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa siirryttiin referenssivuodesta 2005 alkaen käyttämään EU:n tilastoviraston Eurostatin työtapaturmatilastossa (ESAW) käyttämää työtapaturman määritelmää, Määritelmän mukaan tilasto sisältää tiedot työtapaturmista, jotka ovat johtaneet ”vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen”. Pääosa tämän verkkojulkaisun tiedoista on esitetty tätä rajausta käyttäen. Aikasarjat on korjattu taaksepäin määritelmän mukaisiksi.

Vuonna 2011 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 55 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 26, maatalousyrittäjien 4 ja muiden yrittäjien 3. Työmatkalla sattui yhteensä 22 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista 21 palkansaajille ja 1 muille kuin maatalousyrittäjille. Työkuolemien määrä laski selvästi edellisvuodesta, sillä vuonna 2010 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 61 henkilöä.

Kaikista kuolemaan johtaneen työtapaturman uhreista 47 oli palkansaajia, neljä maatalousyrittäjiä ja neljä muita yrittäjiä.


Lähde: Työtapaturmat 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 09 1734 2963, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (584,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2011/ttap_2011_2013-11-27_tie_001_fi.html