Julkaistu: 18.6.2015

Maatalousyrittäjien työkuoleman riski alentunut yli viidenneksen kymmenessä vuodessa

Korjattu 18.6.2015. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Maatalousyrittäjien kuoleman riski työpaikalla on alentunut 22 prosenttia vuosina 2004–2013. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen työtapaturmatilastosta, jossa verrattiin kahta viisivuotisjaksoa toisiinsa. Vuosina 2004–2008 maatalousyrittäjille sattui yhteensä 37 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa, joka merkitsi keskimäärin 8,3 työkuolemaa 100 000 maatalousyrittäjää kohden vuodessa. Vuosina 2009–2013 työpaikkatapaturmissa kuoli 25 maatalousyrittäjää, joka on keskimäärin 6,5 työkuolemaa vuosittain 100 000 maatalousyrittäjää kohden. Tuorein työtapaturmatilasto sisältää tiedot palkansaajille ja maatalousyrittäjille vuonna 2013 sattuneista työtapaturmista. Tilastossa on myös tilastotietoa muille yrittäjille sattuneista työtapaturmista ja palkansaajien työmatkatapaturmista.

Palkansaajien ja maatalousyrittäjien työpaikkatapaturmat ja työpaikkakuolemat vuonna 2013

Yhteensä Työpaikkatapaturma Työpaikka-
kuolema
  Vähintään 4 päivän
työkyvyttömyyteen
johtaneet
Vähintään 4 päivän
työtapaturmia /
100 000 henkeä
 
Palkansaajat 101 539 40 463 1 887 16
Maatalousyrittäjät 4 317 3 518 4 994 4

Palkansaajille sattui vuonna 2013 kaikkiaan 101 539 sellaista työpaikkatapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat korvausta. Näistä 40 463 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Palkansaajien työpaikkatapaturmien kokonaismäärä väheni hieman edellisvuodesta. Vuonna 2009 Suomea koetellut taantuma ja tehdyn työn määrässä tapahtuneet muutokset selittävät suurimmalta osin vaihtelun työtapaturmien määrässä 2008–2013. Palkansaajien tehtyjen työtuntien määrä oli edelleen 5 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuonna 2008.

Vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien määrä palkansaajilla laski selvästi edellisvuoteen verrattuna (-7,1 %). Vastaavasti työtapaturmasuhteella mitattu työtapaturmariski pieneni vuoteen 2011 verrattuna (-6,3 %). Vuonna 2013 sataatuhatta palkansaajaa kohden sattui 1 887 vähintään neljän päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, kun vuotta aiemmin vastaava suhdeluku oli 2 013.

Aiempien vuosien tapaan maatalousyrittäjien työ on edelleen selvästi riskialttiimpaa kuin palkansaajilla keskimäärin, sillä heille laskettu työtapaturmasuhde on palkansaajiin verrattuna yli 2,5-kertainen. Vuonna 2013 Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksoi maatalousyrittäjille korvauksia yhteensä 4 317 työtapaturmasta, joista 3 518 johti vähintään neljän päivän työstä poissaoloon.

Tapaturmasuhteella mitattu maatalousyrittäjien työtapaturma-alttius pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna (+0,8 %). Vuonna 2013 maatalousyrittäjille sattui 4 994 vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtanutta työtapaturmaa 100 000 vakuutettua maatalousyrittäjää kohden. Vastaava suhdeluku vuonna 2012 oli 4 953.

Vuonna 2013 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 35 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 16, maatalousyrittäjien 4 ja muiden yrittäjien 2. Työmatkalla sattui yhteensä 13 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista kaikki palkansaajille. Työkuolemien määrä laski huomattavasti edellisvuodesta, sillä vuonna 2012 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 61 henkilöä.


Lähde: Työtapaturmat 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (275,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2013/ttap_2013_2015-06-18_tie_001_fi.html