Julkaistu: 15.6.2017

Maatalousyrittäjien tapaturmariski laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana

Maatalousyrittäjien työtapaturman riski työpaikalla on alentunut 6 prosenttia vuosina 2006–2015. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen työtapaturmatilastosta, jossa verrattiin kahta viisivuotisjaksoa toisiinsa. Vuosina 2006–2010 maatalousyrittäjille sattui yhteensä 22 174 työpaikkatapaturmaa, joka merkitsi keskimäärin 5 229 työtapaturmaa 100 000 maatalousyrittäjää kohden vuodessa. Vuosina 2011–2015 sattui yhteensä 17 575 työpaikkatapaturmaa, joka on keskimäärin 4 895 työtapaturmaa vuosittain 100 000 maatalousyrittäjää kohden. Tuorein työtapaturmatilasto sisältää tiedot maatalousyrittäjille vuonna 2015 sattuneista työtapaturmista.

Maatalousyrittäjien työtapaturmat ja työkuolemat vuonna 2015

Työtapaturmat Vähintään 4 päivän
työkyvyttömyyteen
johtaneet
Vähintään 4 päivän
työtapaturmia /
100 000 henkeä
Työpaikka-
kuolemat
Maatalousyrittäjät 4 309 3 141 4 754 5

Vuonna 2015 Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksoi maatalousyrittäjille korvauksia yhteensä 4 309 työtapaturmasta, joista 3 141 johti vähintään neljän päivän työstä poissaoloon.

Tapaturmasuhteella mitattu maatalousyrittäjien työtapaturma-alttius pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna (-2,1 %). Vuonna 2014 maatalousyrittäjille sattui 4 854 vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtanutta työtapaturmaa 100 000 vakuutettua maatalousyrittäjää kohden.

Vuoden 2015 työtapaturmatiedot palkansaajista puuttuvat, koska aineiston käsittely on vielä kesken. Palkansaajien 2015 työtapaturmaluvut julkaistaan vuosijulkaisun yhteydessä marraskuussa 2017.


Lähde: Työtapaturmat 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (273,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2015/ttap_2015_2017-06-15_tie_001_fi.html